Телемедицина в системе здравоохранения

Повышение квалификации
ПК-М-ТСЗ
36/72/144 ак.ч.